Login

Heslo

Zapomenuté heslo


Sonel MPI-540-PV 3v1, multifunkční revizní přístroj + 3F analyzátor sítě + tester fotovoltaických systémů


NOVINKA
Sonel MPI-540-PV 3v1, multifunkční revizní přístroj + 3F analyzátor sítě + tester fotovoltaických systémů

Sonel MPI-540-PV 3v1, multifunkční revizní přístroj + 3F analyzátor sítě + tester fotovoltaických systémů

Sonel MPI-540-PV 3v1, multifunkční revizní přístroj + 3F analyzátor sítě + tester fotovoltaických systémů

Sonel MPI-540-PV 3v1, multifunkční revizní přístroj + 3F analyzátor sítě + tester fotovoltaických systémů

Sonel MPI-540-PV 3v1, multifunkční revizní přístroj + 3F analyzátor sítě + tester fotovoltaických systémů

Sonel MPI-540-PV 3v1, multifunkční revizní přístroj + 3F analyzátor sítě + tester fotovoltaických systémů

Sonel MPI-540-PV 3v1, multifunkční revizní přístroj + 3F analyzátor sítě + tester fotovoltaických systémů

Sonel MPI-540-PV 3v1, multifunkční revizní přístroj + 3F analyzátor sítě + tester fotovoltaických systémů

Sonel MPI-540-PV 3v1, multifunkční revizní přístroj + 3F analyzátor sítě + tester fotovoltaických systémů

Sonel MPI-540-PV 3v1, multifunkční revizní přístroj + 3F analyzátor sítě + tester fotovoltaických systémů

Sonel MPI-540-PV 3v1, multifunkční revizní přístroj + 3F analyzátor sítě + tester fotovoltaických systémů

Sonel MPI-540-PV 3v1, multifunkční revizní přístroj + 3F analyzátor sítě + tester fotovoltaických systémů

Výrobce
Dostupnost
1 týden
Cena vč. DPH
85 990 Kč
Množství

Popis zboží

3 přístroje v 1
MPI-540-PV - multifunkční revizní přístroj + 3F analyzátor sítě + tester fotovoltaických systémů
Záruka 3 roky

Extrémně univerzální přístroj Sonel MPI-540-PV je určen především k testování fotovoltaických systémů.
Přístroj umožňuje kompletní sadu testů na straně DC i AC - v souladu s normou EN 62446.
Měření parametrů souvisejících s fotovoltaickou instalací přístroj automaticky převede na referenční podmínky STC (standardní testovací podmínky).
Měření napětí, proudu a výkonu na AC a DC straně měniče umožňují ověřit jeho účinnost.
Software Sonel Reports PLUS umožňuje vytváření protokolů o testu instalace FV zařízení s uloženými výsledky měření v paměti přístroje.

Sonel MPI-540-PV: měření fotovoltaických systémů podle normy EN-62446
Sonel MPI-540-PV: zpráva o testu fotovoltaické instalace se softwarem Sonel Reports PLUS
Přístroj má největší barevný 7 "dotykový LCD displej na trhu = výrazně ergonomické a lehké oládanie přístroje
Vyměnitelná paměťová microSD karta - jednoduché zvětšení paměťové kapacity
Li-Ion baterie - delší pracovní doba přístroje
Měření všech parametrů vztahujících se k uzemnění (4 měřící metody + rezistivita půdy) a ochraně před úrazem elektrickým proudem
Rychlé měření impedance smyčky iv obvodech s proudovým chráničem bez vybavení (do několika sekund) - šetří čas
Automatické měření - možnost provádět automatické měření v sekvenci - zjednodušené měření
krátký čas od měření k tvorbě protokolu - šetří čas
Třífázový síťový analyzátor - pokročilá diagnostika kvality sítě
Zobrazení parametrů napájecí sítě v reálném čase - okamžité vyhodnocení testovaného zařízení
parametry jsou měřeny v souladu s třídou S normy EN 61000-4-30 - velmi přesná měření
měření je možné přidat hlasovou nebo fotografickou poznámku - multimediální popis měřeného místa
Kalkulačka nákladů na energie - rychlé vyhodnocení potenciálních úspor
přístroj má vestavěnou nápovědu se schématy zapojení pro měření.
Díky tomu si je může uživatel rychle prohlédnout a tak se ujistit, jak se správně připojit k danému systému pro požadovaný druh měření.
ochrana proti vnikání prachu a vody je zajištěna díky krytu přístroje s krytím IP51
v ceně přístroje jsou flexibilní měřící kleště F-3A s proudem do 3 000 A AC (Ø 120 mm) - 3 ks
v ceně přístroje jsou měřicí kleště C-PV pro měření Isc DC a pro měření DC modulů na vstupu invertoru při funkci "Test invertoru".
v ceně přístroje je adaptér PVM-1 pro měření DC napětí Uoc otevřeného obvodu, napětí otevřeného obvodu po převodu na podmínky STC, rozdíl v napětí otevřeného obvodu (měřeno a převedeny na podmínky STC) a napětí deklarovaného výrobcem panelu (také převedeny na podmínky STC ).
Sonel MPI-540 získal ocenění Inovace roku 2019.

SONEL MPI-540-PV je také určen na všechny měření pro provozování elektrických rozvodů v souladu s požadavky příslušných norem:
- impedance smyčky (iv obvodech s proudovými chrániči) iv IT sítích
- parametry proudových chráničů AC, A, B, B +, F iv IT sítích
- izolační odpor
- zemní odpor (4 měřící metody + měření rezistivity půdy)
- kontinuita ochranného a ekvipotenciální pospojování
- měření osvětlení
- určení sledu fází
- určení směru otáčení motoru
- přístroj může zaznamenávat parametry 50/60 Hz rozvodné sítě
- třída záznamníku: shoda s normou EN 61000-4-30: 2015 třída S.
- záznam napětí L1, L2, L3 - průměrné hodnoty s rozsahem do 500 V,
- záznam proudů L1, L2, L3 - průměrné hodnoty, měření proudu v rozsahu do 3 kA (závisí na použitých proudových kleštích)
- záznam frekvence v rozsahu 40Hz - 70Hz
- záznam výkonů: činný (P), jalový (Q) a zdánlivý (S)
- záznam účiníku (PF), cos φ
- záznam harmonických defrmácií (až do 40. v napětí a proudu)
- celkové harmonické zkreslení (THD) pro napětí a proud
- komplexní měření nabíjecích stanic elektrických vozidel s volitelným adaptérem EVSE-01

Měřicí funkce přístroje MPI-540-PV
(Podrobné parametry naleznete v katalogovém listu v pdf, výše)
Izolační odpory:

měření izolačních odporů s automatickým vybitím měřeného objektu
měřící napětí 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
automatické měření izolačních odporů 3-, 4- a 5-vodičových kabelů s volitelným adaptérem AutoISO-1000C
automatické blokování měření při přítomnosti cizího napětí
Impedance smyčky:

měření impedance smyčky Zs proudem 23 A (230), 41,5 A (415V / 10 ms)
měření impedance smyčky Zs i bez vybavení chrániče
rozlišení 0,001 Ohm
výpočet zkratového proudu Ik
výpočet složky Rs a složky Xs impedance smyčky

Zemní odpory:
měření zemních odporů sondami 3P
měření zemních odporů sondami 4P
měření zemních odporů sondami 3P + měřící kleště
měření zemních odporů 2x kleštěmi (bez rozpojení)
měření rezistivity půdy (Wennerovou metoda)
nastavení vzdálenosti měřicích son do 1m do 30m
blokování měření při rušivém napětí nad 24 V
měření rušivého napětí do 100 V

Proudové chrániče (RCD):

testování proudových chráničů AC, A, B, B +, F iv IT sítích
měření parametrů RCD i automatickým způsobem
Přechodové odpory:

měření přechodových odporů proudem 200 mA, 8 mA a průběžné měření
kontrola spojitosti ochranného vodiče a zapojení zásuvky s akustickou signalizací
kompenzace odporu měřicích vodičů
Sled fází a směr otáčení motoru:

kontrola pořadí fáze: shodné (správně), opačné (nesprávně)
rozsah napětí instalace UL-L: 95 V ... 500 V (45 Hz ... 65 Hz)
zobrazované hodnoty mezifázové napětí
rozsah napětí motorů: 1 V ÷ 500 V AC
měřicí proud (na každou fázi): <3,5 mA
Intenzita osvětlení:
měření intenzity osvětlení
rozsahy a přesnost měření jsou podle použité, volitelné luxmetrickej sondy (LP-1, LP-10B, LP-10A)
Třífázový zapisovač parametrů elektrické sítě - odčítání aktuálních hodnot:
Přístroj má vestavěný zapisovač parametrů třífázové rozvodné sítě s LIVE módem zobrazení a možností zaznamenávat parametry rozvodné sítě jako jsou napětí, proud, výkon, harmonické a THD.
Přístroj umožňuje zaznamenávat vybrané parametry a jejich grafické zobrazení na displeji v reálném čase.
Tyto parametry jsou měřeny a zobrazovány současně se zapisováním na paměťovou mikroSD kartu.
V LIVE módu může uživatel vidět:
průběhy napětí a proudu (osciloskop), časový záznam průběhu napětí a proudu, fázorový diagram,
zobrazení mnoha parametrů v tabulkové formě, spektrální graf proudových a napěťových harmonických.
Údaje záznamníku:
měření a záznam napětí do 500 V
měření frekvence od 40 do 70 Hz
měření a záznam proudu do 3000 A (dle použitých měřicích kleští *)
* Kleště F-1A, F-2A, F-3A: 0..3000 A (10000 A)
* Kleště C-4A: 0..1000 A (3600 A)
* Kleště C-5A: 0..1000 A (3600 A)
* Kleště C-6A: 0..10 A (36 A)
* Kleště C-7A: 0 ... 100 A (360 A)
Záznamník je určen pro práci se sítěmi:
s jmenovitou frekvencí 50/60 Hz
s jmenovitým napětím:
  64/110 V
110/190 V
115/200 V
127/220 V
220/380 V
230/400 V
240/415 V
254/440 V
290/500 V
stejnosměrné (DC) rozvody
Podporované sítě:
jednofázová
dvoufázová se společným vodičem N
třífázová hvězdicové zapojení s N vodičem a bez řidiče
třífázové zapojení do trojúhelníku

Rozsah dodávky Sonel MPI-540-PV:

- zásuvkový adaptér WS-03 s tlačítky START / ENTER (zástrčka UNI-Schuko) (kat. III 300 V) - WAADAWS03

- měřicí vodiče 1,2 m s CAT III / 1000 V ukončeno banánky - 4 ks:
o žlutý - WAPRZ1X2YEBB
o červený - WAPRZ1X2REBB
o modrý - WAPRZ1X2BUBB
o černý s označením N - WAPRZ1X2BLBBN

- měřicí vodiče pro měření uzemnění na navíjecích kotoučích (s banánky):
o 15 m modrý - WAPRZ015BUBBSZ
o 30 m červený - WAPRZ030REBBSZ

- krokosvorky 1 kV 20 A (CAT III / 1000 V) - 4 ks:
o žlutá K02 - WAKROYE20K02
o červená K02 - WAKRORE20K02
o modrá K02 - WAKROBU20K02
o černá K02 - WAKROBL20K02

- měřicí hroty s banánkovými vstupem (CAT III / 1000 V) - 3 ks:
o žlutý - WASONYEOGB1
o červený - WASONREOGB1
o modrý - WASONBUOGB1

- flexibilní měřící kleště F-3A s proudem do 3 000 A AC (Ø 120 mm) - 3 ks - WACEGF3AOKR
- adaptér PVM-1 - WAADAPVM1
- adaptér banánových zásuvek MC4 (sada) pro adaptér PVM-1 - WAADAMC4
- měřicí kleště C-PV (40 / 400A, AC / DC) - WACEGCPVOKR
- adaptér (kabel) pro kleště C-PV - WAADACPV
- přenosná brašna pro PV příslušenství - WAFUTM13
- zemní sonda 30 cm - 2 ks - WASONG30
- napěťový adaptér se závitem M4 / M6 - komplet 4 ks - WAADAM4M64
- nabíječka akumulátorů Z7 - WAZASZ7
- síťový kabel pro nabíječku akumulátorů (zástrčka IEC C13, 230 V) - WAPRZLAD230
- kabel pro nabíjení z autozásuvky 12V - WAPRZLAD12SAM
- brašna na přístroj a příslušenství - WAFUTL2
- popruhy na přístroj (dlouhé 1,5 m a krátké 30 cm) - WAPOZSZEKPL
- akumulátor Li-Ion 11,1 V 3,4 Ah - WAAKU15
- microSD karta min. 4 GB
- propojovací kabel USB - WAPRZUSB
- software Sonel Reader na přenos dat z měřícího přístroje - WAPROREADER - ke stažení ZDE
- software Sonel Analysis 4 pro analýzu zaznamenaných údajů sítě - WAPROANALIZA4
- zkrácená uživatelská příručka v češtině
- kompletní návod v angličtině
- menu přístroje je v angličtině
- záruční list
- kalibrační certifikát od výrobce

Poslat dotaz / připomínku
Vaše jméno
E-mail
Telefon
Dotaz / připomínka
Kontrolní kódZadejte, prosím, číslice z obrázku.
Poslat odkaz známému
Vaše jméno
E-mail na známého
Vzkaz pro známého

Splátkový prodej - Sonel MPI-540-PV 3v1, multifunkční revizní přístroj + 3F analyzátor sítě + tester fotovoltaických systémů

Kalkulačka splátek ESSOX

Nedávno prohlížené zboží


SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.